Pośród licznych stolic województw w Polsce, Kraków wybija się nie tylko w temacie kultury i akademickim, ale również na licznych innych obszarach. Staje się obszarem przyjemnym do życia. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich latach